FAQs Complain Problems

जन्मदर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्ने पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु के के हुन ?